Από το Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος αναδημοσιεύουμε τις θέσεις που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών:
Σχολείο ανεξίθρησκο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Διαχωρισμός της Εκκλησίας από την Εκπαίδευση. Αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών από μία επιστημονική προσέγγιση του φαινόμενου της θρησκείας...