563: Τελούνται μεγαλοπρεπώς από τον πατριάρχη Ευτύχιο τα εγκαίνια του αναστηλωθέντος ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάρρευση του τρούλου από σεισμό το 557.

1144: Η πρωτεύουσα της σταυροφορικής Κομητείας της Έδεσσας καταλαμβάνεται από