Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

717: Ο Θεοδόσιος Γ’ παραιτείται από το θρόνο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας για να εισέλθει στην