Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1189: Κατά τη διάρκεια της Γ’ Σταυροφορίας, ο Φρειδερίκος Α’ Μπαρμπαρόσα φτάνει στη Νις