Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

904: Οι Σαρακηνοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι της πόλης αιχμαλωτίζονται και