Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Ἀρίσταρχος, Πούδης καὶ Τρόφιμος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τοὺς ἑβδομήκοντα


Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος, Πούδης καὶ Τρόφιμος ἀνῆκαν στὸν κύκλο τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων († 4 Ἰανουαρίου) τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὸν Ἀπόστολο Ἀρίσταρχο ἀναφέρεται στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι ἦταν Μακεδόνας καταγόμενος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ κατὰ πᾶσα πιθανότητα Ἰουδαῖος. Ὁπωσδήποτε ὁ Ἀπόστολος Ἀρίσταρχος ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πρώτους μαθητὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴ Θεσσαλονίκη, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν μνημονεύει στὶς πρὸς Κολοσσαεῖς καὶ Φιλήμονα ἐπιστολές του. Ὁ Ἀπόστολος Ἀρίσταρχος ᾖ ...
περισσότερα...

Αγίου Νικοδήμου: Φυλακτήριον της Ψυχής... ΗΜΕΡΑ ΙΓ'


ΗΜΕΡΑ ΙΓ' : Περί της Αναστάσεως των νεκρών
Α'   Στην φοβερή φωνή των αγγελικών σαλπίγγων θα αναστηθεί τούτο μου το κορμί από εκείνον τον ίδιο τόπο που κείτεται θαμμένο.
Β'   Θα κλιθεί η ψυχή μου απ' όπου βρίσκεται για να ενωθεί πάλι με το κορμί μου.
Γ'   Θα είναι αθάνατο το κορμί μου μαζί με την ψυχή μου. Αλλά πια αθανασία πρόκειται να έχουν; Ή άθλια εξαιτίας των αμαρτιών που διέπραξα ή ευτυχισμένη για την μετάνοια που έδειξα και για τις αρετές που έκανα.
   Μεταχειρίσου κάποια νηστεία και εγκράτεια ή κάποια άλλη σκληραγωγία. Αν μπορείς δώσε και ελεημοσύνη, για να σου χαρίσει ο Θεός ένα αληθινό εσωτερικό πόνο μετανοίας και κατανύξεως για τις αμαρτίες σου.

Επιμέλεια:
π. Παναγιώτης Δ. Ρούβαλης
Απόδοση κειμένου στην καθομιλουμένη:
 Πανωραία Ρούβαλη-Μικρογιαννίδη, Φιλόλογος

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ