Χωρίς εσένα, ω Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσμος!
Δείτε το βίντεο …