Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1158: Ο Ερρίκος ο Λέων ιδρύει το Μόναχο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ.