Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013


Περπατάμε τις εντυπωσιακότερες γέφυρες παγκοσμίως!! Ακολουθήστε μας...

Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2013
Περπαταμε τις εντυπωσιακοτερες γεφυρες παγκοσμιως!! Ακολουθηστε μας...
Άλλες αποτελούν θαύματα του design, άλλες χρωστούν στη φύση την ύπαρξή τους κι άλλες κρύβουν ιστορίες αγάπης. Όλες όμως είναι εντυπωσιακές και κλέβουν τη δόξα από τα νερά που τις φιλοξενούν.

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ !

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Στάχυς, Ἀπελλῆς, Ἀμπλίας, Οὐρβανός, καὶ Νάρκισσος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70


Καὶ οἱ πέντε ἄνηκαν στοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. Καὶ ὅλοι τους ὑπῆρξαν «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ ἐ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΕΜΠΤΗ  31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013