Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 
  • "Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος" (Ἰακ. β΄ 10). 
  • "Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. ε΄ 19). 
  • "Ὅταν δε ἀκούῃς ἐλάχιστον ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, μηδὲν ἄλλο ὑπόπτευε εἰ μὴ γέενναν καὶ κόλασιν ... οὐ τοίνυν τοῦτο φησίν, ἀλλ΄ ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ἐλάχιστος ἔσται, τοὐτάστιν ἀπερριμένος, ἔσχατος. Ὁ δέ ἔσχατος πάντως, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς ἐμπεσεῖται τότε" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
  • "γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά" (Γαλ. γ΄ 10). 
  • "Τὸ διδάσκειν ἄνευ τοῦ ποιεῖν κρινεῖ τὸν διδάσκοντα" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
  • "Ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; Ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; Ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; Ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς; Ὅς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις;" (Ρωμ. β΄ 21-23). 
  • "Ἱατρὲ θεράπευσον σεαυτόν" (Λουκ. δ΄ 23). 
  • "Ὁ γὰρ ἑαυτὸν διδάξαι μη δυνηθείς και ετέρους επιχειρούν διορθούν πολλούς έξε τους κωμοδούντας αυτόν. Μάλλον δε ουδέ διδάξαι ο τοιούτος δυνήσεται των πραγμάτων αντιφθεγγομένων (Ιωάννης Χρυσόστομος).


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
13/12/2020
Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου


1577: Ο Φράνσις Ντρέικ σαλπάρει από το Πλίμουθ για να κάνει το γύρο του κόσμου.

1642: O Ολλανδός θαλασσοπόρος και εξερευνητής, Αμπελ Τάσμαν, ανακαλύπτει την Νέα Ζηλανδία.

1803: Πραγματοποιείται το ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο ιερομόναχος Σαμουήλ, μπροστά στον

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος καὶ Ὀρέστης

Μαρτύρησαν κατὰ τὸ σκληρὸ διωγμὸ τῶν χριστιανῶν ἐπὶ Διοκλητιανού. Ὁ Εὐστράτιος, ποὺ ἦταν ἀνώτερος ἀξιωματικός, σ&upsi ...
περισσότερα...

ΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 - ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Τ...