Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

406: Βάνδαλοι, Αλανοί και Σουηβοί διασχίζουν το Ρήνο και εισβάλλουν στη Γαλατία.