Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1124: Οι Σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Τύρο.