Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

399 π.Χ: Ο φιλόσοφος Σωκράτης καταδικάζεται να πιει το κώνειο, επειδή «εισήγαγε καινά δαιμόνια»