Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1755: Ιδρύεται από την τσαρίνα, Ελισαβέτα Πετρόβνα, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας