Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1556: Ο Κάρολος Ε’ επιστρέφει στην Ισπανία.