Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1099: Κατά τη διάρκεια της Α’ Σταυροφορίας, οι στρατιές των Ευρωπαίων χριστιανών πολεμιστών