Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 
 • "Ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾿ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω" (Ψαλμ. στ΄ 7). 
 • "Διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν" (Ἰωὴλ β΄ 13). 
 • "Ἡ ἐξομολόγησις εἶναι μία θεληματική, διὰ στόματος, φανέρωσις τῶν πονηρῶν ἔργων, λόγων καὶ λογισμῶν. Κατανυκτική, κατηγορητική, εὐθεῖα, χωρὶς ἐντροπήν, ἀποφασιστική, πρὸς νόμιμον πνευματικὸν γινομένη" (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης). 
 • Θεληματική: "Ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ' (Ψαλμ. κζ΄ 7). 
 • Κατανυκτική: "Καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει" (Ψαλμ. ν΄ 19). 
 • Κατηγορητική: "Δίκαιος ἑαυτοῦ κατήγορος" (Παροιμ. ιη΄17). 
 • Εὐθεῖα: "Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν εὐθύτητι καρδίας" (Ψαλμ. ριη΄ 7). 
 • Χωρὶς ἐντροπήν: "Ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις. Οὐ γὰρ ἐκτὸς αἰσχύνης ἀπαλλαγῆναι" (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). 
 • Ἀποφασιστική: "Συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα" (Β΄ Πέτ. β΄ 22). 
 • "Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας" (Α΄ Ἰωάν. α΄ 9). 
 • "Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε" (Ἰακ. ε΄ 16). 
 • "Ἐτρώθημεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἱαθῶμεν τῇ μετανοίᾳ" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 


EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. Χ...

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πατρών: EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. Χ...: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ   Ἐν Πάτραις τῇ 5ῃ Δεκεμβρίου 2020  Ἀριθμ. Πρωτ.: 456  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 375η   Πρός  τό Χριστεπώνυμον...

14 χρόνια με τον Άγιο Πορφύριο (video) - Ο προσωπικός του ιατρός Γεώργιο...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Μηνᾶς, Ἑρμογένης καὶ Εὔγραφος

Ὁ Μηνᾶς ἦταν Ἀθηναῖος καὶ ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του εἰδωλολάτρης. Ὅταν ὅμως ἐκπαιδεύτηκε καὶ μορφώθηκε ἀρκετά, δι&al ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
10/12/2020
Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

1508: Ο Πάπας Ιούλιος Β', ο Λουδοβίκος ΙΒ' της Γαλλίας, ο Μαξιμιλιανός Α' της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Φερδινάνδος Β' της Αραγωνίας σχηματίζουν τη Συμμαχία του Καμπρέ εναντίον της Βενετίας.

1520: Ο Μαρτίνος Λούθηρος καίει δημόσια την Παπική Βούλα Exsurge Domine, η οποία