Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

618: Αρχίζει η Δυναστεία των Τανγκ, η οποία θα κυβερνήσει για τρεις αιώνες την Κίνα.