Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

552: Ο Βυζαντινός Στρατός, υπό τον στρατηγό Ναρσή, ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία