Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1282: Ο Πέτρος Γ’ της Αραγωνίας αποβιβάζεται στην πόλη Τράπανι για να επέμβει στον πόλεμο