624: Ο στρατός του Μωάμεθ νικά τους Κουραϊσίτες στη μάχη του Μπαντρ, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο στρατιωτικό γεγονός στην ιστορία του Ισλάμ. Η μάχη λαμβάνει χώρα στην περιοχή Χετζάζ της δυτικής Αραβίας.

874: Τα οστά του Αγίου Νικηφόρου, συγγραφέα και πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, θάβονται στην