Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

392: Ο Θεοδόσιος Α’ ο Μέγας αναγορεύεται σε μόνο αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.