Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

378: Κατά τη μάχη της Αδριανούπολης, ο Ρωμαϊκός Στρατός υπό τον αυτοκράτορα Ουάλη ηττάται