Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

563: Τελούνται μεγαλοπρεπώς από τον πατριάρχη Ευτύχιο τα εγκαίνια του αναστηλωθέντος ναού