Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1091: Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη διεξάγεται η Μάχη του Λεβουνίου. Ο αυτοκράτορας του