Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου

Στόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, στήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, ζωντανεύει μπροστά μας ἡ ἀνάβαση τοῦ Χριστοῦ μέ τούς μαθητές στό ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ἡ ἐναγώνια προσευχή, ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα, ἡ καταδίκη τοῦ συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων, ἡ συνομιλία μέ τόν Πιλάτο, οἱ ἐμπαιγμοί καί τά βασανηστήρια, ἡ ἄνοδος στόν Γολγοθά, ἡ Σταύρωση καί ὁ θάνατος.
Ἀκοῦστε τό "Ἐξέδυσάν με", 
ψάλλει  Φώτης Κετσετζής...
 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος πλ. β’
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως.
ΠΗΓΗ:    ΚΛΙΚ
ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ - ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ

Περὶ δειλίας

Περὶ τῆς ἀνάνδρου δειλίας.

1. (945.) Εἰ μὲν ἐν κοινοβίοις ἢ ἐν συνοδίαις τὴν ἀρετὴν μετέρχῃ, οὐ πάνυ ὑπὸ δειλίας πολεμεῖσθαι πέφυκας. Εἰ δὲ ἐν ἡσυχαστικωτέροις τόποις ἀγωνίζῃ, μή σου κυριεύσῃ τὸ τῆς κενοδοξίας γέννημα, καὶ ἀπιστίας θυγάτηρ·

ΟΜΙΛΙΑ "ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ"
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!

Η ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΛΛΗΣΙΑ


Μια οικογένεια Άγγλων περνούσε τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Γερμανία και κατά την διάρκεια ενός περιπάτου, παρατηρούν ένα χαριτωμένο σπιτάκι που τους φάνηκε κατάλληλο για να περάσουν τις επόμενές τους διακοπές. Ζήτησαν και έμαθαν λοιπόν ότι ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι ένας Διαμαρτυρόμενος Πάστορας. Αφού συναντήθηκαν μαζί του, έκλεισαν συμφωνία για τον επόμενο χρόνο.
Γυρνώντας όμως πίσω στην Αγγλία, ξαφνικά η σύζυγος θυμήθηκε

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς τριάντα ἐννέα Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος μαρτύρησαν τὸ ἔτος 250 μ.Χ., ἐπὶ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) καὶ ἡγεμόνος Φουρτουνιανοῦ, στὴν Καρθαγένη τῆς Ἀφρικῆς μαζὶ μὲ ἄλλους τριάντα ἐννέα Χριστιανούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι: Ἀνάξαρχος, Ἀναξιμένης, Ἀριστείδης, Δημάρατος, Δημοκλής, Δημοσθένης, Διονύσιος, Ἐπαμεινώνδας, Ἐτεοκλής, Ζήνων, Ἠλίας, Ἡρακλῆς, Ἡσαΐας, Ἡφαιστίων, Θεμιστοκλῆς, Θεόφραστος, Θησεύς, Θωμᾶς, Ἰσοκράτης, Λουκᾶς, Μακάριος, Μιλτιάδης, Μνήσα ...
περισσότερα...

ΕΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΚΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ !!!