Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1419: Κατά τον Εκατονταετή Πόλεμος, η Ρουέν παραδίδεται στον Ερρίκο Ε’ της Αγγλίας,