Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

927: Μετά από μία μακρά διαδικασία προσαρτήσεων, ιδρύεται το Βασίλειο της Αγγλίας από τον