Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Δρομοκήρυξ: ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΛΥΚΑΙΝΑΣ..!

Δρομοκήρυξ: ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΛΥΚΑΙΝΑΣ..!:      Ένας ερημίτης ζούσε κάποτε στην έρημο της Αιγύπτου μέσα σε μια καλύβα, που ίσα-ίσα τον χωρούσε. Μοναδική του παρέα ήταν μιά λύ...

Δρομοκήρυξ: ΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΤΝΑΓΙ...

Δρομοκήρυξ: ΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΤΝΑΓΙ...: Τον Δεκέμβριο του 2013 στο M οναστήρι της Παναγίας της Σεντνάγια, πραγματοποιήθηκαν συγκλονιστικά θαύματα, που φανέρωσαν την ζωντανή ...


Πρὸς
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀθήνα
                                                                                                      Ἀθήνα  5.10.2019
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,

Εὐλογεῖτε!
Εὐσεβάστως ὑποβάλλουμε εἰς Ὑμᾶς Ἐπιστολὴ ὑπογεγραμμένη ἀπό 2.414 Ὀρθοδόξους κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς πού ἀφορᾶ στὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο.
Ἡ συγκέντρωση τόσων ἠλεκτρονικῶν, κυρίως, ὑπογραφῶν  ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς, ἂν ἐκτιμήσουμε ὅτι α) δὲν ὑπῆρξε συστηματικὴ κινητοποίηση ἀπὸ κάποιο φορέα (μητρόπολη, ἐνορία, ἐκκλ. ὀργανώσεις), β) οἱ πιστοὶ δὲν εἶναι  ἐξοικειωμένοι μὲ τὴ διαδικασία κατάθεσης ὑπογραφῆς μέσω   e-mail, γ) τὸ ἐξαιρετικὰ περιορισμένο τοῦ χρόνου (πισημαίνουμε  ὅτι τό τελευταο διήμερο
Ἄρθρο τοῦ κ. Ἐλευθερίου Οἰκονομάκου στήν «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» (τεῦχος 122, 1η Δεκεμβρίου 2003), ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν προβλημάτων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου και Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας για το δικαιοδοσιακό καθεστώς τῶν Νέων Χωρῶν. Πολύ ἐπίκαιρο σήμερα πού ἡ Ὀρθοδοξία μαστίζεται καί διχάζεται γιά τήν διεκδίκηση ἐπισκοπικῶν ἐξουσιῶν καί παπικῶν πρωτείων σέ πανορθόδοξο ἐπίπεδο.
Τοῦ Ε. Χ. Οἰκονομάκου
Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν...
Ἡ διαμάχη μεταξύ ῾Ελλαδικῆς ᾿Εκκλησίας καί Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὅσον ἀφορᾶ τό δικαιοδοσιακό καθεστώς τῶν Μητροπόλεων τῶν λεγόμενων Νέων Χωρῶν, ἀνέδειξε ἕνα μεῖζον πρόβλημα γιά τήν ῾Αγία μας ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία. ῾Η ἀντιδικία ἑστιάζεται στό ποιά ᾿Εκκλησία ἀπό τίς δύο καί σέ τί βαθμό θά ἐξουσιάζει τίς Μητροπόλεις αὐτές, καί τί εἴδους ἐξουσία θά ἀσκεῖ. Δέν ἀφορᾶ, δηλαδή, διαφωνίες ἐπί
Ο Σεφέρης για τον Καζαντζάκη:

 «Ανυπόφορα αναίσθητος -ψεύτικη γλώσσα, ψεύτικες πόζες, απομιμήσεις αισθημάτων»
 Ένας ουρανομήκης κόλαφος του μεγάλου νομπελίστα ποιητή για τον Κρητικό συγγραφέα του «Ζορμπά», μετά την προβολή της ομώνυμης ταινίας του Κακογιάννη. Νίκος Καζαντζάκης: 
Με δηλητήριασε όλη νύχτα και σήμερα πρωί. 'Οχι από συναίσθημα

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2206, 01.10.19
ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

.             Σὲ κρίσιμες καμπὲς τῆς ἱστορίας, ὅταν ἀφηνιασμένοι οἱ λαοὶ ὁρμοῦν ἀκάθεκτοι στοὺς δρόμους τοῦ κακοῦ, ὁ Θεὸς κάνει ὁρισμένες φορὲς φανερότερη τὴν παρουσία του, γιὰ νὰ ἀνακόψει τὴν αὐτοκαταστροφικὴ μανία τους καὶ νὰ ἀποτρέψει τὴν ὁλοκληρωτική τους καταστροφή.
.             Στὶς περιστάσεις αὐτὲς κάποιο συνταρακτικὸ «σημεῖο» του προειδοποιεῖ

«ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ τὸ 183»!

Ὁ μα­θη­τής-ἀ­ριθμός 183!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.        «Κά­ποι­ος μα­θη­τής, ἔ­κα­νε κά­ποια ἀ­τα­ξία, ὑ­πο­βλή­θη­κε σέ κά­ποι­ες ἐξε­τά­σεις, ἀπάντη­σε κά­τι, τόν ρώτησαν μή­πως ἦ­ταν μέ κά­ποι­ον, ἀ­πάν­τη­σε ὅτι κά­που ἔ­χει νά πάη, ρωτήθη­καν οἱ γο­νεῖς ἄν ξέ­ρουν τί­πο­τε και ἀπάντη­σαν ὅτι κά­τι ξέ­ρουν, καί τε­λι­κά οἱ κά­ποι­οι δά­σκα­λοι τόν ἔ­στει­λαν ξα­νά στήν τά­ξι καί νά μή ξανακάνη κά­τι πα­ρό­μοιο».
.        
Κά­πως ἔτ­σι θά συν­τάσ­σε­ται πλέ­ον ἡ ὁ­ποι­α­δή­πο­τε σχο­λι­κή σχέ­σις μα­θη­τοῦ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Οἱ Ἅγιοι Σέργιος καὶ Βάκχος

Ὑπηρετοῦσαν στὶς στρατιωτικὲς τάξεις τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ. Τοὺς διέκρινε μεγάλη ἀνδρεία στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ καὶ σωφροσύνη στὴν καθημερινή τους ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ αὐτοκράτορας τοὺς ἀπένειμε τὰ ἀξιώματα τοῦ πριμικηρίου καὶ τοῦ σεκουνδουκηρίου, ἀντίστοιχα. Ὅταν ὅμως ἔμαθε ὅτι οἱ δυὸ ἐπίλεκτοι στρατιῶτες του ἦταν χριστιανοί, δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸ πιστέψει. Γιὰ νὰ πεισθεῖ λοιπὸν χειροπιαστά, ὀργάνωσε τελετὲς μὲ θυσίες σὲ εἰδωλολατρικὸ ναὸ καὶ κάλεσε νὰ παραστοῦν σ’ αὐτὲς οἱ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

7 Οκτωβρίου


μ.Χ.
Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στη Ναύπακτο τον τουρκικό του σουλτάνου Σελίμ Β’, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. (Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου)