Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

474: Ο Ζήνων στέφεται συναυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.