Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο

338 π.X: Ο Φίλιππος της Μακεδονίας συντρίβει τους Αθηναίους και τους Θηβαίους στη μάχη της