Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

845: Πραγματοποιείται η εκτέλεση των 42 Μαρτύρων του Αμορίου στη Σαμάρα.