Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

334 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος διαβαίνει τον Ελλήσποντο και αρχίζει την εκστρατεία του στην