Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

713: Τυφλώνεται ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Φιλιππικός, καθαιρείται και εξορίζεται στη Θράκη από