Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

879: Ο Πάπας Ιωάννης Η’ αναγνωρίζει το Δουκάτο της Κροατίας ως ανεξάρτητο κράτος.