Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1264: Ο Ερρίκος Γ’ της Αγγλίας αιχμαλωτίζεται και ο Σιμόν ντε Μονφόρ γίνεται de facto κυβερνήτης