Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1111: Ο Ερρίκος Ε’ στέφεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.