Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1469: Γεννιέται ο Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από την Φλωρεντία, που δίδαξε την