Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1472: Οι Ορκάδες και τα Σέτλαντ δίνονται ως ενέχυρο από τη Νορβηγία στη Σκωτία, έναντι προίκας