Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1071: Το Μπάρι, η τελευταία βυζαντινή κτήση στη Νότια Ιταλία, παραδίδεται στον Ροβέρτο