Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1303: Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης από τον Πάπα Βονιφάτιο Η’.