Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος


Οἱ Ἅγιοι Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος ἔζησαν τὸν 3ου αἰώνα μ.Χ. Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Βιθυνία καὶ κατοικοῦσ& ...
περισσότερα...
ΣΑΒΒΑΤΟΝ  14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ


1Της Χαραλαμπίας Κεντή, Αρχαιολόγου/Φιλολόγου

Προς ηγέτες της Ε.Ε., ΗΠΑ, Προς Πρεσβείες, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους υποκρινόμενους