Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

588 π.Χ: Ο Ναβουχοδονόσορ Β’ της Βαβυλώνας ξεκινά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Θα την