Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

Ἡ ἀπαρχή τῶν ἑορτασμῶν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑ...

Αναστάσιος: Ἡ ἀπαρχή τῶν ἑορτασμῶν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑ...:             Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἒχει προγραμματίσει καθ’ ὃλον τό ἒτος ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἒκρ...

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

Ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου (συνέχεια) 

2. Ἡ ὕλη, ἧς γίνεται χρῆσις πρὸς τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου τούτου, ἐστὶ τὸ ἱερὸν Μῦρον. Ἡ χρῆσις τοῦ Μύρου κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος, ἔχει ἀναμφιβόλως τὴν ἀρχὴν αὐτῆς ἀπ' αὐτῶν τῶν Ἀποστόλων, καὶ α) ἡ Ἁγία Γραφὴ περιέχει σαφέστατα ὑπαινιγμοὺς οὕς ἐξητάσαμεν ἤδη (Α΄ Ἰωάν. β΄ 20-27, Β΄ Κορ. α΄ 21-22)
β) Οἱ τῶν Ἀποστόλων διάδοχοι, λαβόντες παρ' αὐτῶν τῶν καθηγεμόνων, τοιαύτας αὐστηρὰς παραινέσεις τοῦ φυλάττειν, τάς τε ἀπὸ στόματος καὶ τὰς γραπτὰς αὐτῶν παραδόσεις, ("Ὦ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον" (Α΄ Τιμ. στ΄ 20), "Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν" (Β΄ Θεσσαλ. β΄ 15), οὐκ ἐτόλμησάν ποτε αὐθαίρετον μεταβολήν, ἐν τοιαύτῃ σπουδαίᾳ ὑποθέσει οἷα ἡ τέλεσις τοῦ Μυστηρίου ἢ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τέλος δε, ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, λέγει, ὡς εἴδομεν, ὅτι αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὀνομάζουν αὐτό, Μύρου τελετήν (μυστήριον), διὸ δῆλον ἐντεῦθεν, αὐτοὶ καὶ τὴν χρῆσιν τοῦ Μύρου εἰσήγαγον. 
3. Ἡ πρᾶξις αὐτὴ τοῦ Μυστηρίου, σταυροειδής, γνωστῶν τοῦ σώματος μερῶν ἡγιασμένου μύρου χρίσεως τοῦ μετώπου, τῶν ὤτων, τῶν μυκτήρων, καὶ τοῦ στήθους, καθ' ἕκαστον ποιεῖται τὸν δέοντα λόγον, ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων. 


ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ π. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ 1 Ιανουαρίου 2021

π. Δανιήλ Ἀεράκης «Ζεῖς μονάχα μιά φορά…»!

ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ

 

ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ Γλυκύτατος ἱεροκήρυκας
Αὐγουστῖνος Μύρου

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                    Ἀναχώρησε για τούς Οὐρανούς σήμερα, 28 Δεκεμβρίου, στις 5.30 τό πρωί, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Μύρου. Κτυπήθηκε ἀπό τον κορωνοϊό καί παρέμεινε γιά πολλές μέρες στό Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, στή ΜΕΘ. 

«ΟΥΚ ΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΠΟΣ»

 

«ΟΥΚ ΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΠΟΣ»

«Οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι»

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                      Τότε δὲν θέλησαν οἱ ἄνθρωποι τῆς Βηθλεὲμ καὶ τὰ πανδοχεῖα της ν’ ἀνοίξουν τὴν πόρτα τους καὶ νὰ ὑποδεχτοῦν τὸν Οὐράνιο ἐπισκέπτη. Ξένος ὁ ἐρχόμενος Χριστός, πού ὅμως ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ παγκόσμια ξενία, ἀφοῦ στὴ Σάρκα πού προσέλαβε φιλοξενεῖ ὅλο τὸν κόσμο. Σήμερα ὑπάρχουν τόποι ἀφιερωμένοι

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 2 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
02/01/2021
Σαν σήμερα 2 Ιανουαρίου


366: Οι Αλαμαννοί διασχίζουν τον παγωμένο ποταμό Ρήνο εισβάλλοντας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1492: Πέφτει το τελευταίο προπύργιο των Αράβων στην Ισπανία. Το βασίλειο της Γρανάδας περιέρχεται στις χριστιανικές δυνάμεις του βασιλιά Φερδινάνδου Ε' και της Ισαβέλλας Α'. Ο

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Σιλβέστρος Πάπας Ρώμης

Ὁ Ἅγιος Σιλβέστρος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ἐπειδὴ μὲ τὸν πνευματικό του ἀγῶνα ἔφθασε στὸ ἄκρο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐ&sigma ...
περισσότερα...