Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

44 π.X.: Ρωμαίοι Δημοκρατικοί, έχοντας επικεφαλής τον Βρούτο και τον Κάσιο, δολοφονούν στα