Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1042: Οι αδελφές Ζωή και Θεοδώρα Πορφυρογέννητες χρίζονται από κοινού αυτοκράτειρες