Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

963: Ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από τον στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής