Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Δοξαστικό αίνων της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου - (Ήχος Πλ.Δ) - Χ...

Δρομοκήρυξ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΘΕΝΤΑ!!

Δρομοκήρυξ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΘΕΝΤΑ!!: Παραχώρησε κάποτε ο Θεός να δοκιμασθή σκληρά ένας αδελφός στην Σκήτη, γιά να ωφεληθούν οι άλλοι από την υπομονή του. Χωρίς δική του υ...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

421: Ο Κωνστάντιος Γ' γίνεται συναυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1347: Τερματίζεται ο Βυζαντινός εμφύλιος πόλεμος 1341-47 με τη συμφωνία καταμερισμού της εξουσίας μεταξύ του Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού και του Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου.
1600: Η Ιερά Εξέταση καταδικάζει σε θάνατο τον φιλόσοφο Τζορντάνο Μπρούνο, επειδή υποστήριζε την ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Στρατηλάτης

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπὸ τὰ Εὐχάϊτα καὶ ἔζησε στὴν Ἡράκλεια τοῦ Πόντου, στὴν ἀρχαία χώρα τῆς Βιθυνίας, ἐπὶ Λι&kappa ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 


Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

" πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ διωχθήσονται" (Β΄ Τιμόθ. Γ΄ 12).

Ἡ, κατὰ Χριστόν, ζωή.

Εἶναι ἀπολύτως κατανοητό, τί ἐννοεῖται "πίσω" ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἐλάχιστες λέξεις. Δὲν πρόκειται περὶ τῆς ἁπλῆς βιολογικῆς ζωῆς, οὔτε ἀκόμη περὶ μιᾶς "ζωῆς", μὲ κάποια "δείγματα" πίστεως, ὅπως, ἐπὶ παραδείγματι, μὲ τακτικὸ ἐκκλησιασμό, μὲ μία καθημερινὴ στοιχειώδη προσευχή καὶ μὲ μία - στοιχειώδη, ἐπίσης -