Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

306: Ο Κωνσταντίνος Α’ ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας από τον στρατό του.