Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1527: Ισπανικά και γερμανικά στρατεύματα λεηλατούν τη Ρώμη, γεγονός που ορισμένοι το θεωρούν